De YoYo Intermittent Recorvery Test (YYTRT) is een interval test.

De YoYo Intermittent Recorvery Test (YYTRT) is een interval test.
De YYIRT evalueert het vermogen van een sporter om herhaaldelijk een intensieve arbeid te leveren. Bij de YYIRT dient de sporter interval shuttles gedurende een bepaalde tijd uit te voeren (oplopende snelheden) met na iedere interval 10 seconde rust.

De test is origineel ontwikkelt voor voetballers door Jens Bangsbo. Echter deze test is ook uitstekend toepasbaar voor andere sporten met een intervalkarakter. De YYIRT bestaat in twee versies, namelijk de YoYo Intermittent Recovery Test Level 1 en de YoYo Intermittent Recovery Test Level . 
/>
           Jens Bangsbo
      

Yo-Yo Intermittent and Endurance Testing

Testing/aerobic-endurance/yo-yo-tests