Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
 
De Trainer coach wie is dat? 0
 
Wat is een sportcoach?
Een coach is in de sportwereld niet uitsluitend een trainer die zich met de pure sportieve prestaties bezighoudt, maar ook een begeleider van de sporter op geestelijk en emotioneel gebied gerelateerd aan de sportactiviteiten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Coach_(begeleider)

Wat is een teamcoach?
Een teamcoach zoekt naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep. Een teamcoach is erop gericht het bewustzijn van het team te vergroten, om vanuit dat grotere bewustzijn de groep in zijn denken en handelen in beweging of ontwikkeling te krijgen.

Wat is een voetbal trainer/coach?
Een voetbaltrainer of voetbalcoach is een trainer van een voetbalteam De voetbaltrainer leidt de trainingen van een team (of soms ook één of meerdere spelers) en begeleidt tijdens de voetbalwedstrijd het elftal. Dit kan door instructies te geven aan spelers vanaf zijlijn of door te beslissen een speler te wisselen. De voetbaltrainer maakt de ops...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Voetbaltrainer

Belangrijke taken en eigenschappen voetbaltrainer/coach
 • Hij heeft kennis op voetbalgebied (oefenstof)
 • Hij kan zich in een speler verplaatsen (heeft zelf gevoetbald) 
 • Hij moet in staat zijn de gekozen voetbalvisie over te brengen op zijn spelers
 • Hij moet goed inzicht hebben in wat goed en fout ging tijdens de wedstrijden en trainingen
 • Hij moet de juiste probleemstelling kunnen vaststellen
 • Hij moet de probleemstelling kunnen vertalen naar een training
 • Hij moet een goed contact met zijn spelers hebben
 • Hij moet een goed contact met zijn teamleden hebben
 • Het coachen van zijn team/selectie
 • Hij moet eerlijk en enthousiast zijn
 • Hij is op de hoogte van de specifieke leeftijdskenmerken in het jeugdvoetbal
 • Het trainen van zijn team/selectie
 • Hij staat open voor het begeleiden van de overige trainers
 • Hij heeft een goede communicatie met de overige teams/leiders/trainers/bestuur
 • Hij maakt jaar en maandplanning
 • Hij bezoekt (overige) jeugdwedstrijden
 • Hij kan goed analyseren
 • Hij is vooral bezig met het opleiden en verbeteren van spelers


De trainer/coach als people manager
Een people manager is een leidinggevende (trainer/coach) die aandacht heeft voor zijn teamleden en spelers. Een people manager heeft oog voor de individuele behoeften en drijfveren van zijn spelers en van zijn teamleden. Hij weet een veilige omgeving te creëren waarbij de communicatie open is en waarbij feedback constructief kan worden gegeven (spelers en teamleden durven zich uit te spreken over hun gevoelens).
Een goede people manager blinkt uit door:
 • Een goede relatie op te bouwen met zijn teamleden en spelers
 • Zijn spelers en teamleden waardering te geven
 • Het bevorderen van een positief sportklimaat
 • De tijd en aandacht te geven aan het team
 • De betrokkenheid van zijn spelers en teamleden te vergroten
                                                          
Overige eigenschappen/kwaliteiten zijn:
 • Hij heeft oog voor de ontwikkeling van de speler(s) en zijn teamleden en faciliteert dit (stimuleert zelfontwikkeling bij spelers en teamleden)
 • Hij is helder en transparant in zijn/haar communicatie: ook bij slecht nieuws
 • Hij ondersteunt zijn teamleden en spelers bij het invullen van taken
 • Hij luistert goed wat er leeft in de spelersgroep en doet hier iets mee (als er negatieve gevoelens zijn)
 • Hij geeft zijn teamleden en spelers verantwoordelijkheden die passend zijn
 • Hij benut de inbreng van teamleden en spelers en ziet dit als positief
 • Hij heeft respect voor zijn teamleden en spelers
 • Hij is duidelijk over wat er verwacht wordt en stimuleert mensen om het onderste uit de kan te halen

Het leiderschap van de coach
Wat is leidinggeven: "het beïnvloeden van het gedrag van een speler of teamlid, gericht op 1 of meerdere doelen"
Volgens deze definitie is het belangrijk dat je het gedrag van je spelers beïnvloedt richting het doel. Vergeet daarbij je eigen gedrag niet; voorbeeldgedrag is een belangrijke beïnvloeder. Ten tweede is het belangrijk om iedere speler goed te kennen; gedrag dat je ziet komt voort uit intenties en die intenties zijn het resultaat van iemand is in combinatie met wat hij of zij van de omgeving meekrijgt. Slaag jij erin jouw bedoelingen goed af te stemmen op wat iedere speler aan kan, dan kun je de intenties jou richting  op krijgen en daarmee het door jouw gewenste gedrag uitlokken. Bedenk daarbij dat iedereen anders is en dat de enige weg loopt via echte interesse in je medewerkers.
Wil je weten wat voor type leider jij bent ga dan naar: https://www.123test.nl/leiderschap/

De visie van de trainer coach
Het is de taak van een trainer/coach om een visie te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat deze visie wordt gezien als iets dat er toe doet. Hij moet een visie ontwikkelen die duidelijk en motiverend is en zijn omgeving moet zien dat de trainer/coach zijn visie onvermoeibaar bepleit. Een trainer/coach (zeker op topniveau) zal falen als hij geen duidelijke visie heeft, deze niet kan overbrengen en op die manier geen richting weet te geven.

Het is van groot belang dat een trainer/coach zijn visie baseert op zijn eigen overtuigingen en waarden.
Een visie kun je niet lenen, noch niemand anders voor je ontwikkelen.
Belangrijke voorwaarden voor een succesvolle visie zijn:
 • De visie is persoonlijk, het zijn jouw overtuigingen en waarden
 • De visie is beproefd, bespreek je visie met een kleine groep mensen die je vertrouwt. Neem hun feedback serieus en verfijn je visie indien nodig. Je visie is namelijk niets waard wanneer hij niet begrepen wordt.
 • Een visie is kort en bondig.
 • Denk goed na over je eerste presentatie van jou visie
 • Denk na hoe je je visie levend houdt.
 • Jaarplannen en strategische plannen worden geëvalueerd aan de hand van een visie

Wanneer je een visie ontwikkeld hebt, dan is het zaak deze regelmatig te refereren. Dit doet je tijdens teambesprekingen, tijdens interviews voor de media, op de website van de club, tijdens alle interne en externe presentaties, tijdens één-op-één gesprekken met spelers, stafleden en bestuur en bij elke andere gelegenheid die zich voordoet.

Standvastig, bescheidenheid en leiderschap
Om bij je visie te blijven zal niet altijd eenvoudig zijn, zeker als de resultaten van het team achter blijven. Dan ook ga je ontdekken hoe persoonlijk en krachtig  jou visie is. Ga je buigen voor alle kritiek en laat je stap voor stap je visie los, of blijf je volhardend en accepteer je de gevolgen. Ook dat is (persoonlijk) leiderschap. Je visie wordt gekocht zolang je wint, dan heb je namelijk vrienden. Maar na verlies neemt de druk snel toe en gaan supporters en bestuur zich in de strijd mengen.

De trainer staat niet langer aan het hoofd van de organisatie, hij staat middenin de organisatie waar hij beïnvloedt en beïnvloed wordt. Het gaat bij de hoofdtrainer niet alleen om technisch en tactisch inzicht. Die deskundigheid zit voor een groot deel in zijn staf. Nee, er is meer nodig. Visie en leiderschap! Het is naïef te veronderstellen dat je een elftal met topsporters kunt motiveren met alleen technisch en tactisch inzicht. Dat hebben deze spelers namelijk zelf ook. Anders waren ze zeker niet op dit niveau terecht gekomen.

De toptrainer moet meer dan ooit een "people manager" zijn met een behoorlijke dosis sociale intelligentie. Hij zal bovendien in staat moeten zijn een verbindend leider te zijn. En bij verbindend leiderschap hoort een zekere mate van bescheidenheid. Verbindend leiderschap vraagt om een bescheidenheid die op de situatie is toegesneden en het beste in mensen losmaakt. Het al dan niet kunnen verbinden van de belangen van tenminste twintig persoonlijke BV’n, bestuur, sponsoren en supporters is wat een trainer succesvol maakt.

Tips voor de trainer/coach

Afspraken
 • Maak in het kennismakingsgesprek met de spelersgroep je visie aan de spelers bekend. Als je al enkele wedstrijden hebt bezocht weet je meestal al wat voor spelersmateriaal je in de kuip hebt. De doelstelling moet realistisch zijn en wordt samen met het bestuur, de spelersgroep en de trainer samengesteld voor het komende seizoen of seizoenen. Voor aanvang van het seizoen, worden er samen met de begeleiding en spelers huishoudelijke afspraken gemaakt.
 • De spelers wordt de gekozen speelstijl uitgelegd en de taken die bij hun positie horen, worden aan hun individueel nog eens uitgelegd 
 • De organisatie rond het eerste elftal moet optimaal zijn
Natuurlijk is het belangrijk, dat de basisafspraken nagekomen worden. Wat moet(en) ik/we doen als wij de bal hebben, wat moet(en) ik/we doen als hun de bal hebben. En wat nog belangrijker is, wat doet mijn maatje die voor of achter me speelt, je moet weten hoe die handelt in bepaalde situaties. Deze dingen bepalen mede het systeem dat je wilt gaan spelen.
0
Mensenkennis en cohesie
Een van de belangrijkste eigenschappen van een trainer is mensenkennis, bezit je die niet of minder dan krijg je het moeilijk zeker in het amateurvoetbal. Je moet je in de jongeren kunnen verplaatsen. Die hebben ook heel de dag op de bouw gestaan of de hele dag op school gezeten en die willen op een trainingsavond geen drilmajoor maar ook plezier en ontspanning. De kunst is dan om het leren en plezier in een doelbewuste training te kunnen verpakken.

Blijf constant bezig met het groepsproces en de cohesie in de groep. Ook op mentaal gebied kun je ze zeker wat bijbrengen. Vaak hebben spelers (zeker in het lagere amateurvoetbal) wat betreft 'wedstrijddiscipline' nog veel te leren. Leer ze taakbewust spelen, dan heb je bij de amateurs al veel gewonnen. Want hoe verleidelijk is het niet om je op zondag/zaterdag voor je vriendin en kennissen de ster te willen uithangen.
0
Investeren en betrokkenheid
Zorg dat je betrokken bent bij het geheel door heel veel te praten met je spelers. Probeer je te verdiepen in het talent met een hele slechte mentaliteit. Er vallen al zoveel talenten af door strubbelingen met de coach. Je moet je verdiepen in zo’n jongen, Probeer die jongen door zijn moeilijke periode heen te helpen door hem aan alle kanten te ondersteunen en te begeleiden. Je verdiend zoveel terug. 
0
Zorg dat je als (hoofd)trainer bij de jeugd betrokken bent, zie wedstrijden, ondersteun leiders/trainers indien nodig en maak een praatje met de supporters, ouders en jeugdspelers en de vriendinnen van de spelers. Toon ook eens interesse in de lagere elftallen. Zo creëer je voor jezelf al een basis dat je er bij hoort (je bent een van hun) en ben je binnen de kortste tijd op de hoogte van de het hele gebeuren in en rond de voetbalclub.
 

http://zakelijk.infonu.nl/diversen/42760-het-verschil-tussen-supervisie-en-coaching.html - https://www.managementsite.nl/praktijk-coaching - http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-vaardigheden/coachen - opleiding TC2, zie ook links

           
 Afbeelding invoegen  Afbeelding invoegen