Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
 
Presenteren en presentatie

Wat is presenteren/presentatie?
Presentatie betekent kort gezegd "het aan een publiek tonen en vertellen van informatie". 
Presenteren is de manier hoe jij als spreker de informatie overbrengt aan je publiek.
Een presentatie kun je geven via een voordracht, of lezing. Maar het kan ook zijn dat je via een presentatie een product probeert te promoten en te verkopen.

Jezelf presenteren betekent "laten zien wie je bent" (zij/hij presenteerde zich als een keurige dame/heer)

Een speech of redevoering is een voordracht over een bepaald onderwerp voor een bepaald publiek door één spreker. Een speech gebeurt in een gestructureerde, overwogen manier met de bedoeling de toehoorders te informeren, beïnvloeden of te vermaken.

Het doel van spreken in het openbaar kan uiteenlopen van een eenvoudige informatieoverdracht tot het motiveren van mensen om bepaalde actie te verrichten tot het vertellen van een kort verhaal. Begaafde sprekers zijn in staat het niet te laten bij de informatieoverdracht, maar ook de emoties te veranderen van hun luisteraars.
Bron:https://nl.wikipedia.org/wiki/Redevoering
Afbeelding invoegen

Soorten van presentaties
 1. Informeren: bij informeren vertelt de trainer/coach letterlijk over een onderwerp waar de trainer/coach meer van af weet dan zijn toehoorders. Je kunt het vergelijken met het geven van een spreekbeurt op school. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat de trainer/coach een informatieavond houdt over voeding en sport.
 2. Instrueren: bij instrueren demonstreert de trainer/coach zijn kennis op inzichtelijke wijze. Deze uitleg moet passen bij het niveau van de luisteraars. Je kunt het vergelijken met een hoorcollege. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat de trainer/coach zijn pas geschreven technisch jeugdplan uitlegt/presenteert aan de jeugdtrainers/leiders. Tijdens de presentatie zal de trainer/coach rekening moeten houden met de gevorderde jeugdtrainer en de beginner. De beste methode is om stapsgewijs via hulpmiddelen (zoals het bord of flipover) naar de belangrijkste kernpunten van je technisch jeugdplan toe te werken. 
 3. Prikkelen: bij prikkelend spreken tracht de trainer/coach zijn toehoorders zo te prikkelen dat ze na gaan denken over een bepaald onderwerp. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat de trainingsopkomst slecht is en dat de trainer/coach de spelersgroep confronteert met feiten. Hij probeert de spelersgroep zo te inspireren dat het probleem (de trainersopkomst) het probleem van de spelersgroep wordt. Je hebt ze gestimuleerd om voortaan meer te komen trainen.
 4. Overtuigen: bij overtuigen tracht de trainer/coach zijn toehoorders te overtuigen van een standpunt of zijn mening. Hierbij communiceert de trainer/coach zijn argumenten waarom hij tot dit standpunt is gekomen. Voorbeelden van overtuigende presentaties zijn het betoog. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat de trainer/coach argumenteert waarom zijn team het beste in een 1-4-3-3 formatie aan kan treden.
 5. Activeren: Bij activeren is overtuigen niet voldoende want het doel van de trainer/coach is om zijn toehoorders actie te laten ondernemen. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat de trainer/coach zijn toehoorders inspireert en overtuigt om loten van de grote clubactie te gaan verkopen.
 6. Amuseren: het komt nog wel eens voor dat een trainer/coach ook moet kunnen amuseren. Een voorbeeld zou kunnen zijn, dat zijn speler gehuldigd wordt omdat hij 250 wedstrijden in het eerste elftal heeft gespeeld. De trainer/coach moet zich realiseren dat hij geen stand-up comedian hoeft te zijn. Een rustige speech met een paar leuke momenten (waarvan de toehoorders moeten glimlachen) is vaak al voldoende.


De vijf regels van een presentatie

 1. Wat wilt u bereiken?
 2. Heb een pakkende opening
 3. Heb een memorabel slot
 4. Gebruik goede beelden (of teksten)
 5. Oefen de presentatie vooraf
Je kunt ook presenteren vanuit vier kernvragen:
 1. Waarom: waarom hou je dit verhaal. Motief en intentie. Waarom ben je hier?
 2. Wat: kom je brengen. De inhoud en wat zit erin voor je publiek?
 3. Hoe: werkt het, hoe moet het, hoe werkt het, de uitleg, het plan.
 4. Waartoe: wat gaat de presentatie opleveren. Wat kun je er allemaal mee? Groter perspectief.


1. Wat wilt u bereiken met uw presentatie?
 • U moet precies weten wat uw doel is.
 • Formuleer uw doel helder, overtuigend en specifiek
 • Elke tekst, dia, anekdote of citaat moet dit doel dienen
 • Verwijder alles wat dit doel niet dient

2. Heb een pakkende opening
 • U heeft minder dan één minuut vanaf het begin om uw publiek te bewijzen dat u de moeite waard bent om naar te luisteren
 • Maak een opening die uw persoonlijke waarden weerspiegelt, uw kijk op het onderwerp laat zien en past bij uw publiek
 • Gebruik de eerste minuut voor een opening die pakt!
3. Heb een memorabel slot
 • Wat uw publiek het beste onthoudt is datgene wat ze het laatste hebben gehoord 
 • Maak uw slot memorabel met een oproep tot actie of een samenvatting van de drie belangrijkste punten of een inspirerend citaat.
 • Welk slot u ook kiest hou het simpel, actief en duidelijk
4. Gebruik goede beelden en/of teksten
 • Als u PowerPoint dia's gebruikt realiseer u dan dat die er niet zijn om u door uw presentatie heen te helpen, maar om uw publiek door uw presentatie te helpen
 • Zet niet de hele tekst op het bord maar alleen de kern
 • Maak gebruik van beelden om uw punt te maken
 • Gebruik dia's als decor van uw optreden
5. Oefen de presentatie vooraf
 • Goede acteurs oefenen weken lang om zo natuurlijk mogelijk over te komen en dat zult u ook moeten doen
 • Oefen voor uw collega's, familie of voor de spiegel
 • Oefen tot u erbij neervalt

Angst voor spreken voor groepen (spreken in het openbaar)
New Cell
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vrees voor het spreken in het openbaar veel voorkomt en voor de betrokkenen zeer negatieve consequenties kan hebben. Uit een Amerikaans onderzoek werd duidelijk dat vrees voor spreken in het openbaar de meest genoemde angst is. Vrees voor slangen, hoogte, ziekte en de dood worden minder belangrijk gevonden.
New Cell 0
In het algemeen wordt angst voor spreken voor groepen nogal onderschat. "Dit moet je toch gewoon kunnen" is vaak de stelling van mensen die zelf nog nooit een presentatie hebben gegeven. Maar niet getreurd; ook de ervaren sprekers hebben hun spreekvaardigheden gewoon stap voor stap moeten leren. Ervaren sprekers weten dat spanning en angst voelen een 'normaal' verschijnsel is en 'zeker' niet betekent dat alles verkeerd zal gaan.
Spreken voor groepen is te leren
De vaardigheid om te spreken voor groepen en/of spreken in het openbaar en met de daarbij horende (onvermijdelijke) spanning om te gaan is goed te leren. Raadpleeg de vele webpagina's over trainingen en cursussen (spreken in het openbaar) die door het hele land gegeven worden. Op de website van de universiteit van Leiden is een vragenlijst te vinden om te testen hoe groot uw angst is.
(klik op de banner hieronder)


Angst voor spreken voor/in groepen hangt samen met:

Slechte ervaringen: wie bijvoorbeeld op het lager onderwijs en VWO slechte ervaringen heeft opgedaan met spreekbeurten kan spreekangst ontwikkelen. Het ging toen niet goed en dus zal het de volgende keer ook wel niet goed gaan. Dit is echter een denkpatroon dat een goede voorbereiding hindert en spreekangst versterkt.
wat is nodig? Analyseer de 'spreeksituatie' door vragen te stellen: wat ging er niet goed en wat ging wel goed, ging het om gebrek aan ervaring en/of negatieve gedachten en denkpatronen en wat is nodig voor een betere aanpak?

Gebrek aan vaardigheden: wie niet goed weet hoe het houden van een presentatie/voordracht moet worden aangepakt, bijvoorbeeld door gebrek aan ervaring, kan zich angstig voelen bij het vooruitzicht dit te moeten doen. Ook is het mogelijk dat het bij een vorige gelegenheid door gebrek aan vaardigheden niet zo goed ging en dat de spreekangst is toegenomen.
Wat is nodig? Ontwikkel vaardigheden in kleine stappen die haalbaar zijn voor jou. Een optimale voorbereiding op de presentatie en oefenen in het uitspreken hiervan is absoluut noodzakelijk. Raadpleeg onderstaande links.

Negatieve gedachten en denkpatronen: Wie voorspelt dat zijn presentatie/voordracht wel zal mislukken (een negatieve gedachte) en dat je toehoorders je zullen uitlachen, zal zich begrijpelijker wijze angstig voelen.
Wat is nodig? zie de negatieve gedachten onder ogen en pak deze aan. Dan wordt het mogelijk om meer realistische en stimulerende gedachten te ontwikkelen die helpen om het beste te maken van een lastige situatie. 

Raadpleeg onderstaande links.

Vertrouw op een goede afloop
New Cell
Een goede presentatie valt of staat met het geloof in jezelf en je boodschap. Als je zelf niet in je verhaal gelooft, hoe ga je er dan voor zorgen dat je spelers/toehoorders het wel doet? Heb je hier moeite mee, vraag dan een goede collega naar jouw sterke punten. Schrijf deze op een post-it en plak die op je spiegel. Herhaal voor jezelf zeker twee keer per dag deze goede punten terwijl je jezelf in de spiegel aankijkt.
 
De spanning mag niet winnen Het is niet erg om een beetje gespannen te zijn voor een presentatie. De spanning moet echter niet zo groot worden dat je dichtklapt en je vertrouwen op een goede afloop verliest. Het ervaren van een beetje spanning houdt je scherp, maar je moet er natuurlijk niet aan onderdoor gaan. Houd in gedachten: iedereen vindt spreken in het openbaar eng! Als je merkt dat je moeite hebt om te ontspannen, ga dan op zoek naar goede ontspanningsoefeningen.

Neem de tijd voor voorbereiding Begin op tijd. Dan kun je in alle rust de presentatie één of meer keren oefenen. Ook heb je dan de tijd om ergens langer over na te denken als je twijfelt, of om leuke voorbeelden, filmpjes of plaatjes te zoeken om er je presentatie mee te pimpen. Het is belangrijk om ontspannen de presentatie voor te bereiden en tijdens je presentatie ontspannen over te komen. zet de laatste puntjes op de i tijdens de dag, zodat je je ’s avonds kunt ontspannen.


Enkele tips

 • Zorg voor een duidelijke inleiding voor je presentatie. Maak duidelijk waarom jou presentatie zo interessant is en wat het belang is van deze presentatie. Je geeft je spelers of toehoorders dan een reden om te blijven luisteren.
 • Zorg dat je boven de stof staat: Zorg dus dat je voldoende kennis in huis heeft. Het is niets vervelender om onvoldoende voorbereid voor een groep te staan en daardoor op je tenen te moeten lopen. Een keer iets niet weten is geen ramp. Probeer je er niet uit te praten want vaak praat je jezelf vast of je komt onzeker over.
 • Het oude vertrouwde schoolbord of whitebord is nog steeds een uitstekende mediavorm. De presentatie kun je prachtig laten groeien. en met een paar vegen kun je je presentatie in een handomdraai aanpassen.
 • Maak je in je presentatie of les gebruik van een Flipover of Powerpoint zorg dan dat je niet teveel tekst gebruikt maak gebruik van duidelijke kernwoorden. Met teveel tekst zijn ze allemaal aan het lezen en luisteren ze niet naar jou
 • Maak in je presentatie gebruik van je ervaring als voetballer, geef voorbeelden uit je actieve voetbalcarrière. Het maakt de presentatie iets levendiger.
 • Gebruik eens wat humor of vertel eens een anekdote tussendoor
 • Leertoon: Vriendelijk, beschaafd. Duidelijk, gearticuleerd.  Wissel hard en zacht af. Spreek tegen de gehele groep. Gebruik de stem ook om te stimuleren, enthousiasmeren, begeleiden. Spreek rustig en niet te snel.
Voor zeer goede tips: klik op de banner

 


         
 Afbeelding invoegen  Afbeelding invoegen