Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden geleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. We werken hard om de informatie op deze website zo volledig mogelijk te laten zijn en te houden.                 't Trainershoekse aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik,onvolledigheid of onjuistheid van de interne en externe aangeboden informatie op deze website

Beschikbaarheid

Alle informatie, aanbevelingen, externe artikelen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij werken hard om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid  voor eventuele gevolgen van tijdelijke of niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Foto's en afbeeldingen:
 
't Trainershoekske heeft honderden Euro;s uitgegeven voor het legaal verkrijgen van afbeeldingen en foto's. Onze meeste afbeeldingen zijn gekocht bij Shutterstock en Canstock. Verder hebben wij gebruik gemaakt van de gratis afbeeldingen van Pixabay en zijn er enige foto's of afbeeldingen legaal geëmbed. De overige afbeeldingen zijn eigendom an 't Trainershoekske. Op al onze afbeeldingen berust copyright.


 
Deze site wil op geen enkele manier inbreuk maken op iemands auteursrecht. Het is ons beleid om alles in het werk te stellen om de auteursrechten van derden te beschermen. Omdat de site groot is zou het kunnen zijn dat er onbedoeld een legale afbeelding ergens is geplaatst, al hopen wij natuurlijk van niet.. Mocht het toch zo zijn dat u een niet legaal verkregen afbeelding of foto tegenkomt, mail ons dan alstublieft en wij zullen direct de afbeelding/foto verwijderen
 


Artikelen en passages
Bij alle artikelen en/of passages uit artikelen is er een bronvermelding van de auteur en een bronvermelding naar de website waar het artikel geplaatst is.. Ook bij de PDF bestanden staat bij vermeld waar deze documenten geplaatst zijn en ook vaak door wie. Al deze bestanden zijn vrij toegankelijk te zoeken en openen via Google. Mocht het toch zo zijn dat u een niet legaal verkregen artikel tegenkomt, mail ons dan alstublieft en wij zullen direct de tekst of ducument verwijderen
 
Het auteursrecht op deze website berust bij t trainershoekske of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan 't trainershoekske. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door  't trainershoekske.
 

Elke copyright zaak zal onmiddellijk worden opgelost.