De Group Environment Questionnaire (GEQ)

Team cohesie (ook wel teamwerk teamgeest) wordt gezien door de auteurs (Carron, Brawley, & Widmeyer 1985) als één van de belangrijkste aspecten van een groep om samen te presteren. Het kan worden gedefinieerd als "een dynamisch proces dat wordt weerspiegeld in de tendens om een groep te verenigen in de uitoefening van de instrumentale doelstellingen en/of voor de bevrediging van een individueel groepslid. Het conceptuele model van de samenhang van het team werd bedacht door Carron, Widmeyer en Brawley (1985) en de ontwikkeling werd hoofdzakelijk beïnvloed door twee kwesties die betrekking hebben op de cohesie. Het eerste vraagstuk betreft de noodzaak om te onderscheiden tussen het individu en de groep, het tweede punt is de noodzaak van differentiatie tussen taak en sociale belangen van de groep en haar leden. (Caron et al, 1985, Zandler, 1971)

De auteurs stelde twee algemene conceptuele categorieën:
1. Individuele aantrekkingskracht van de groep (een weergave van een groepslid, wat trekt hem/haar individueel aan de groep)
2. De integratie van de groep (hoe het team werkt als een groep). 

Deze resultaten onderscheiden vier mogelijke gerelateerde dimensies die mensen in een groep verenigen. Deze dimensies zijn: 
a) individuele attractie aan de groep – taak cohesie, 
b) individu attracties aan de samenhang van de groep-sociale cohesie, 
c) groep integratie – taak,
d) groep integratie – sociale cohesie (Carron et al., 2002, Carron et al., 1985, Widmeyer, Brawley, & Carron, 1985).

Simpel vertaald:
De Group Environment Questionnaire (GEQ) is ontwikkelt om alle vier de dimensies van groepscohesie te meten. Dit is vragenlijst die bestaat uit 18 items en is een betrouwbare methode

De vier dimensies van groepscohesie nader toegelicht
1. GI-T
Groepsintegratie-taak (GI-T) is de mate waarin een groep is verenigd in de richting van het bereiken van zijn instrumentele doelstellingen (bijvoorbeeld: Hoe goed een team samenwerkt op het speelveld om het spel te winnen)

2. ATG-T
Individuele aantrekkingskracht-taak (ATG-T) heeft te maken met individuele motivaties met betrekking tot de instrumentele doelstellingen van de groep (bijvoorbeeld: Hoe geïntegreerd en gemotiveerd een teamlid zich voelt over de persoonlijke betrekking tot de groepstaak)

3. GI-S
Groepsintegratie-sociaal (GI-S) is de mate waarin een groep is verenigd in de richting van het ontwikkelen van sociale relaties en activiteiten binnen de groep (bijvoorbeeld: Hoe waarschijnlijk het is dat het team voor sociale doeleinden samenkomt buiten de sportcontext)

4. ATG-S 
Individuele aantrekkingskracht-sociaal (ATG-S) heeft te maken met individuele motivaties met betrekking tot de sociale relaties en activiteiten binnen de groep (bijvoorbeeld: Hoe geïntegreerd en gemotiveerd een teamlid zich voelt met betrekking tot het maken van vrienden en tijd doorbrengen met anderen van het team).


In deze vragenlijst worden de vier aspecten van cohesie gemeten: 
ATG-T, vier vragen -  ATG-S, vijf vragen - GI-T, vijf vragen - GI-S, vier vragen

Aandachtspunten
  • De vragenlijst dient op een onafhankelijke dag ingevuld te worden. Niet direct voor of na een wedstrijd.
  • De vragenlijst is bedoeld om uw waarnemingen van uw team te beoordelen er zijn geen verkeerde of juiste antwoorden.
  • Het is de bedoeling dat u een onmiddellijke reactie geeft dus niet lang nadenken over uw antwoord.
  • Uw persoonlijke antwoorden zullen in vertrouwen worden behandeld en worden gehouden.
  • Enkele van de vragen kunnen op elkaar lijken, maar gelieve alle vragen te beantwoorden.
 Alle items worden beantwoord via een 9-punten Likertschaal van: 1 = volledig niet akkoord tot 9 = volledig akkoord.   • De vier gemiddelde eindscores worden bij elkaar opgeteld en deze score wordt weer gedeeld door vier waardoor een eindcijfer voor het individu wordt vastgelegd.
  • De totale eindcijfers van de individuen worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal teamleden waardoor er een totaalcijfer (cohesie) ontstaat voor het hele team.