O
Trainingsleer jeugd 1

Meer dan eens komt het voor dat zoon of dochter graag meegaat met vader of moeder bij het rondje hardlopen. Een logische vraag zou dan zijn: Kan dat? En wat zijn de risico’s? Na het lezen van deze paragraaf kun je op dergelijke vragen een goed onderbouwd antwoord geven. 
0
Kinderen zijn geen miniatuur-volwassenen. Er bestaan fysiologische verschillen tussen kinderen of jongvolwassenen en volwassenen. Maar de meeste trainingsmethoden die voor volwassen worden toegepast, blijken ook prima te werken voor de jonge atleet. Vroeger werd gedacht dat sporten een negatieve invloed zou hebben op een gezonde groei. Uit onderzoek blijkt dat normaal sporten niet ongezond is voor kinderen. Dit geldt voor zowel duur- als krachtsporten. Een gezonde botgroei komt alleen in het gevaar als er een fractuur optreedt in de groeischijf van het bot. Tegenwoordig groeit juist het bewustzijn dat sporten en voldoende aandacht voor lichamelijke fitheid een kind helpt om overgewicht en welvaartsaandoeningen, zoals suikerziekte, te voorkomen. 
0
De aerobe capaciteit van kinderen lijkt met name te worden beperkt door de grootte van het hart. De grootte van het hart is evenredig met de grootte van het lichaam. Een kleiner hart kan minder bloed rondpompen per slag. Wel is de maximale hartslag van kinderen vaak veel hoger. Hierdoor kan gedeeltelijk worden gecompenseerd voor het kleinere hart, maar niet helemaal. Verder is de bewegingsefficiëntie van kinderen vaak ook nog niet erg goed, waardoor een kind, bijvoorbeeld veel langzamer zal lopen dan een volwassene bij een gelijke intensiteit. Naarmate de motoriek zich beter ontwikkelt, zal de bewegingsefficiëntie toenemen. Bij het maken van een trainingsprogramma voor kinderen en jonge atleten is het belangrijk om niet te voortvarend te werk te gaan. Op die manier wordt het risico op blessures en overtraining geminimaliseerd. Daarnaast zal dan minder snel zijn of haar interesse in de sport verloren gaan. De belangrijkste, bepalende factor is of het kind plezier heeft.

Algemene richtlijnen
 In het algemeen geldt: ‘laat het kind doen wat hij of zij zelf wil’. Sporten is prima, mits er maar plezier aan wordt beleefd en het kind volledig vrijwillig traint.
6-10 jaar
De door ons te geven voetbal oefenstof voor de jeugd, moet methodisch en technisch op de juiste wijze worden aangeleerd. De voetbalscholing moet zeer allround zijn. Dat betekent dat niet alleen de algemene specifieke oefenvormen aan de orde moeten komen maar ook die onderdelen die kinderen ook leuk vinden en die ze best aankunnen.Laat bij het duurlopen het aan het kind over welke afstand er wordt afgelegd, in welk tempo en wanneer en hoe lang er pauze wordt gehouden. Kinderen die afstanden lopen, hebben geen groter risico op blessures dan volwassenen. 
(Opmerking: Duurlopen zijn niet geschikt in jeugdvoetbaltraining)
0
11-15 jaar
Een atleet van deze leeftijd kan ongeveer ⅓ van de trainingsbelasting van volwassenen aan. In de praktijk betekent dit dat een kind ongeveer 10 tot 20 minuten intensief kan trainen voordat hij of zij toe 15 is aan een rustperiode. Op deze leeftijd zou ook het deelnemen aan verschillende disciplines moeten worden gestimuleerd. Zo wordt de basis gelegd voor een afwisselend, fysiek actief leven.
0
16-18 jaar
Op deze leeftijd kan een atleet ongeveer ½ tot ⅔ van de trainingsbelasting van volwassenen aan. Op deze leeftijd zijn ze ook klaar voor meer intensieve competitie. Ook kinderen moeten een actieve, gezonde leefstijl hanteren om zo het risico op typische welvaartsziekten te verkleinen. Regelmatig sporten sluit hier goed op aan. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat sportende kinderen onder andere positiever over hun eigen lichaam denken.

Trainingsmogelijkheden kinderen en tieners
Kinderen en jongeren zijn geen kleine versies van volwassenen.
Ze zijn uniek in elke fase van hun ontwikkeling. De groei en ontwikkeling van hun botten, spieren, zenuwen en organen bepalen grotendeels hun fysiologische mogelijkheden en prestaties.
De functie van bijna alle fysiologische systemen verbetert totdat de rijping en de groei volledig is voltooid of tot kort daarvoor. Daarna blijven de fysiologische functies gedurende lange tijd op dit niveau, voordat ze met het oplopen van de leeftijd beginnen af te nemen. Over het algemeen reageren jongeren prima op trainingsprogramma’s voor volwassenen. Maar trainingsprogramma’s voor kinderen en jongeren zouden speciaal moeten worden ontworpen voor elke leeftijdsgroep met aandacht voor de specifieke ontwikkeling op die leeftijd. In dit hoofdstuk een verkenning van de trainingsmogelijkheden van kinderen en jongeren.

Groei, rijping en ontwikkeling
De begrippen groei, rijping en ontwikkeling worden veel gebruikt in inspanningsfysiologische teksten over jeugdigen. Het is belangrijk om deze begrippen goed uit elkaar te houden. Groei verwijst naar een toename in de grootte van een lichaam of delen daarvan. Ontwikkeling verwijst naar de differentiatie van cellen naar gespecialiseerde functies en geeft dus de functionele veranderingen weer die optreden tijdens groei.  Rijping wijst op het proces dat leidt tot het aannemen van een volwassen vorm en het volledig functioneel worden. Windows of opportunity (openingen met mogelijkheden / kansen) Met de term windows of opportunity bedoelen we in de context van trainingsleer het moment (in leeftijd) waarop de training van een motorische basiseigenschap het meeste effect heeft. Vanwege de verschillen in groei en rijping tussen jongens en meisjes en het verschil in ontwikkeling liggen deze windows niet gelijk bij kinderen. In onderstaand figuur een schematische weergave van de windows of opportunity voor jongens en meisjes


Kinderen en jongeren reageren tijdens groei, rijping en ontwikkeling in gelijke wijze op lichamelijke training als volwassenen met betrekking tot lichaamsgewicht en lichaamssamenstelling. Door krachttraining en door aerobe training zullen het lichaamsgewicht en de vetmassa afnemen en zal de vetvrije massa toenemen. Regelmatige training heeft geen invloed op de lichaamsgroei, dit kan echter wel het geval zijn als er in extreme mate wordt getraind (meer dan 15 -18 uur per week). Ook blijkt er sprake van een betekenisvolle toename van de botdichtheid als gevolg van training, bovenop de normale groei. De gegevens over de invloed van regelmatige training op kenmerken van seksuele rijping zijn niet zo duidelijk. Er zijn wel gegevens die er op wijzen dat de eerste menstruatie bij zeer goed getrainde meisjes vertraagd is